شیرهای صنعتی شامل انواع ولوهای صنعتی، چک ولو، ولو پروانه‌ای، کنترل ولو، شیر توپی، اکچویتر، پوزیشنر و ... می‌باشد.


برندهای قابل تامین: Samson, YTC, Fujita, Rocky, Ebro, Crane , ...