موتور و پمپ شامل انواع الکتروپمپ، متور پمپ، سروو موتور، الکتروموتورهای صنعتی، پمپ دنده ای و ... . برندهای قابل تامین:


Grundfos, Ebara, ABB, SEW, Siemens , ...