اداره امور هلدینگ:
هلدینگ اکصاکو شامل یک شرکت اصلی و چندین شرکت همکار است و همچون یک مجموعۀ منظم تولیدی و صنعتی، مجری پروژه‌های بزرگ صنعتی به روش پیمانکاری کلید در دست (PC) و سرمایه‌گذاری (IP) است. ساخت و توسعۀ‌ فناوری‌های راهبردی موردنیاز برای ‌تجهیزات کلیدی در هر سه صنعت، و سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌های بزرگ، در کنار ارائۀ خدمات بهره‌برداری، نگهداری و تعمیراتِ موردنیاز مشتریان، مورد توجه مدیران و مهندسان هلدینگ اکصاکوست. ادارۀ چنین مجموعۀ با ارائۀ خدمات و محصولاتِ مختلف و متنوع نیازمند ساختار مدیریتی منسجم و هماهنگی است. هیأت مدیره هلدینگ اکصاکو، با اتکای به ظرفیت‌های ساختاریِ موجود در هیات‌های اجرایی و کارگروه‌های تخصصی، بر تحققِ فرآیندهای برنامه‌ریزی، پایش و کنترل برای اعمالِ مدیریتی کارآمد و ثمربخش تمرکز دارد. هیات‌های اجرایی به عنوانِ بازوی راهبردی برای مدیریت حوزه‌های تحت مسئولیت عمل می‌کنند و راهبردگذاری، تصمیم‌سازی، ارزیابی عملکردها و حل مسائل و چالش‌های پیش‌رو را مورد توجه قرار می‌دهند. گروه‌های تخصصی نیز همچون ارکانی مشورتی و مشارکتی، بر ایجاد درکیِ مشترک از نیازها و نظام‌های جاری و آتی، ساختِ سیاست‌ها و تصمیمات مطلوب و طراحی ساختارهای موردنیاز تمرکز دارند و وظیفۀ تصمیم‌سازی در سطح گروه را بر عهده دارند.
 

مسئولیت اجتماعی:
تعهد به جامعه و محیط زیست، مفهومی چندوجهی در هلدینگ اکصاکوست. ما همواره در توسعۀ کسب و کار به مسئولیت‌های اجتماعی‌مان توجه داشته‌ایم. ارتقای مقولات سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE (Health , Safety , Environment مورد تأکید همیشگی مدیران اجرایی ما بوده و در تمامی دفاتر کاری، شرکت‌ها، کارخانجات و سایت‌های اجرای پروژه اهمیت ویژه‌ای داشته است. هلدینگ اکصاکو با هدفِ ارتقاء عملکرد سازمانی خود در حوزۀ حفظ محیط زیست و دستیابی به استانداردهای موجود در این زمینه، اقدام به گذراندن دوره های زیست محیطی مختلف نموده‌اند. در سال‌های اخیر، حرکت به سوی تولید محصولات جدید برای پاسخ به نیازهای متنوعِ مشتریان با بهره‌گیری از روش‌های پایدار و حافظ محیط زیست صورت پذیرفته است. به باور ما، مسئولیت¬‌پذیری اجتماعی یک تعهد است:
•    تعهد به جامعه، محیط زیست و توسعه پایدار
•    تعهد به عدم تبعیض در امور استخدامی
•    تعهد به توجه به تأمین نیازهای کارکنان
•    تعهد به عدم ارایۀ محصولات زیان¬‌آور
•    تعهد به اختصاص منابع مالی در مسیر تامین رفاه عمومی مورد قبول اکثریت جامعه
•    تعهد به نپرداختن به فعالیت¬‌های غیراخلاقی
•    تعهد به اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آنها
 

الف: منشور مسئولیت اجتماعی:
مسئولیت اجتماعی شرکتی ( (Corporate Social Responsibility موضوع حساس و توجه‌برانگیزی در سال‌های اخیر بوده است. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. سازمان‌های سرآمد به عنوان سازمان‌هایی پاسخگو، برای شفاف‌سازی عملکردشان در برابر ذینفعان خود و ایفای تعهدات‌شان در حوزۀ مسئولیت اجتماعی، ارزش‌های خویش را ابراز می‌دارند و اطمینان حاصل می‌کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری شوند. به این ترتیب، مسئولیت‌پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دوجانبه‌ای خواهد داشت؛ به طوری که هم سازمان از رویکرد اخلاقی‌تر و منسجم‌تری نفع می‌برد و هم جامعه و طرف‌های ذینفع، نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت.


ب: رضایت عموم ذی‌نفعان:
در جهانِ پر رقابت امروز، تلاش برای خوش‌نامی، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفی در گرو توجه به نیازهای متنوع و متفاوتی است که گروه‌های مختلف مخاطبان و ذی‌نفعان در فضای پیرامونی طرح می‌کنند. هرچند رضایت مشتریان و سهامداران می‌تواند در توسعۀ کسب و کار و رشد اقتصادی یک بنگاه، تاثیرات روشن و آشکاری داشته باشد اما افزایشِ رضایت عموم ذی‌نفعان و نه فقط بخشی از آنها، و ایفای مسئولیت‌های متنوع اجتماعی، رسالت و ماموریت اصلی ما در هلدینگ اکصاکوست.


شفافیت در کسب و کار:
فرآیند کسب و کار در اکصاکو، بر اساس نظام ساختاریافته‌ای در جریان است. در این ساختار که براساس تجارب منتج از فعالیتهای انجام گرفته از ابتدای تأسیس تاکنون طراحی شده است. اولویت اصلی بر شناسایی نیازمندیهای مشتریان در کلیه صنایع نهاده شده است. مشتریان یا شرکای تجاری جدید برای برقراری ارتباط با ما می‌توانند با توجه به حوزه همکاری مورد علاقمندی خود اعم از اجرای پروژه‌های جدید، دریافت خدمات و محصولات یا ارائه پیشنهاد در زمینه‌ توسعه همکاریهای تجاری با ما ارتباط بگیرند.