حمل و نقل ریلی یکی از ترابری‌های زمینی است که در مصرف انرژیی بسیار به صرفه عمل می‌کند. ریل‌ها رویه‌ای بسیار صیقلی و سفت فراهم می‌کنند که چرخ‌های قطار می‌توانند با کمترین اصطکاک ممکن بر روی آن‌ها بغلتند. این روش با خود راحتی و صرفه‌جویی انرژی به همراه دارد. معمولاً بخش پیشین قطارها هم با شکلی خمیده و آیرودینامیک ساخته می‌شود تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود. روی همرفته، تحت شرایط مناسب، قطار برای بردن حجم مشخصی از کالا یا مسافر ۵۰ تا ۷۰ درصد کمتر انرژی نیاز دارد تا ترابری جاده‌ای همچنین ریل‌ها و ریل‌بندها با هم وزن قطار را بطور یکسان پخش می‌کنند که در پی آن با هر محور چرخ بار بیشتری می‌توان حمل کرد تا در ترابری جاده‌ای، ترابری ریلی همچنین از امن‌ ترین و کم‌ جاگیرترین شیوه‌های ترابری است. یک خط راه‌آهن دوریلی می‌تواند در یک زمان مشخص از یک بزرگراه چهارخطه هم بیشتر مسافر یا کالا جابجا کند.