توانایی (The ability) :
•    اجرای پروژه های مختلف صنعتی و ساختمانی از جمله صنایع نیشکر، نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، سیمان، لوله سازی و غیره 
•    نگهداری و تعمیرات کارخانجات صنعتی
•    ساخت و ساز شهری ازجمله احداث ساختمان های صنعتی، مسکونی، تجاری، اداری، تفریحی و ورزشی
•    برقرای ارتباط با طیف گستردهای از صاحبان دانش، پیمانکاران و سازندگان صاحبنام داخلی
•    فعالیت های زیر بنایی
•    بازرگانی صنعتی و عمومی
•    سرمایه گذاری های خصوصی


استراتژیک (Estrategic)  :
•    فعالیت در زمینه انرژی های نو (واردات، ساخت و نصب پنل های خورشیدی و بادی)
•    فعالیت در زمینه گردشگری
•    فعالیت در زمینه حمل و نقل
•    انجام فعالیت های اجرایی به صورت کامل نوین
•    استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در چرخه عمر پروژه ها و ایجاد شناسنامه دیجیتال