نمونه فعالیت های این شرکت به شرح زیر میباشد:

 • عملیات ساخت سازه های فلزی (کارخانه سداد ماشین)
 • عملیات  نگهداری ،تعمیرات و تنظیفات صنعتی (کارخانه شکر فارابی )
 • عملیات  نگهداری وتعمیرات مکانیکی  ( کارخانه شکر دهخدا )
 • عملیات  نگهداری وتعمیرات تجهیزات برقی  ( کارخانه شکر دهخدا )
 • تامین نیروی انسانی نمونه گیری آزمایشگاه کنترل کیفیت( کارخانه شکر فارابی )
 • عملیات برق وابزار دقیق ( کارخانه شکر فارابی )
 • عملیات لوله کشی و نصب تجهیزات مکانیکی تصفیه شکر ( کارخانه شکر فارابی)
 • عملیات نصب وراه اندازی سیستم انتقال مواد( کارخانه ذوب آهن اصفهان)
 • عملیات نصب وراه اندازی سیستم انتقال مواد و سیمان(کارخانه سیمان مازندران)
 • عملیات نصب و راه اندازي آسيابها (کارخانه شکر فارابی)
 • عملیات اجرائی ساخت و نصب مخازن (کارخانه شکر فارابی)
 • نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی و فورمینگ پرس (کارخانه لوله سازی ماهشهر)
 • عملیات نصب و راه اندازي آسيابها ،تولید و انتقال شکر (کارخانه شکر دعبل خزائی)
 • ساخت یک دستگاه واتر جت با فشار مجاز 250 بار و مخزن 3500 لیتری(کارخانه شکر دهخدا)